NUMBERTODAY

หวยวันนี้ เลขเด่นรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน => เลขเด่นเดือนนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: qaz1122 ที่ พฤษภาคม 07, 2018, 05:31:12 PM

หัวข้อ: การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง
เริ่มหัวข้อโดย: qaz1122 ที่ พฤษภาคม 07, 2018, 05:31:12 PM
อาการของโรคพิษสุราเรื้อรังดังที่ทราบกันดีสุรามีผลเสียต่อสุขภาพมากมายทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆ  ผู้ที่เริ่มต้นก็เริ่มจากการดื่มเพียงเล็กน้อย  ต่อมาก็จะดื่มมากขึ้นเพราะร่างกายมีความต้านทานมากขึ้นและร่างกายเองก็ต้องการแอลกอฮอล์มากขึ้นจนทำให้ติดและต้องการเรื่อยๆ  และการดื่มมากจนคอแข็งนั้นก็เนื่องจากดื่มจนชินนั้นเอง  เมื่อได้ดื่มประจำก็ทำให้เกิดการติดทั้งร่างกายและทางจิตใจ  หากไม่ดื่มจะเกิดอาการใจสั่น  กะวนกะวาย  คลื่นไส้  ปัญหาจากสุขภาพมักทำให้เกิด  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  ระบบทางเกิดอาหารมีปัญหา  สุขภาพทางเพศเสื่อม  ระบบประสาทเสียหาย  เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็ง
 genting club  (http://www.s4p4.com/genting-club/)